4

Globálna predajná sieť

中国地图

Čínska regionálna agentúra a predajná sieť

世界地图

Globálna agentúra a predajná sieť

Popar Chemicals, ako jeden z troch najväčších výrobcov farieb v Číne, si je dobre vedomý kľúčovej úlohy agentov pri rozširovaní trhu a predaji a počas rokov vývoja vybudoval súbor vedeckých a účinných systémov agentov.Realizoval efektívnu komunikáciu a efektívnu podporu s agentmi z celého sveta.

qj6122553023

Po rokoch starostlivého fungovania a riadenia vybudoval Popar viac ako 200 agentúrnych partnerov po celom svete s produktmi a službami v rôznych regiónoch.S cieľom ďalej rozširovať expanziu signage produktov vo svete sa signage chemical zameria na spoluprácu úprimne náborových agentúr po celom svete.Sme úprimne ochotní dosiahnuť dlhodobú a efektívnu spoluprácu so zainteresovanými spoločnosťami, poskytovať agentom v rôznych regiónoch vysokokvalitné produkty a sériu predajných nástrojov, prieskum trhu, reklamu a podporu propagácie značky a pomáhať agentom robiť dobrú prácu v miestnom trhu.Rozvíjať a rozširovať.Zaviazali sme sa poskytovať vysokokvalitné náterové produkty a ohľaduplné podporné služby, aby sme pomohli agentom získať väčší podiel na trhu a ekonomickú návratnosť.