4

Služby spoločnosti

služba-2

01

Správa o kontrole továrne na výrobok.

služba-1

02

Testovacia správa tretej strany.

služba-9

03

Poskytovať stavebné riešenia na základe projektovej situácie klienta.

služba-3

04

Služba prispôsobenia receptúry produktu.

služba-8

05

Služby prispôsobenia balenia produktov.

služba-5

06

Zahraničný obchod predpredaj, počas predaja a popredajný servis.

servis-10

07

Služby zabezpečenia kvality produktov.

služba-7

08

Bezplatná služba zasielania vzoriek.